Topuz Law

Ağır para cezası yerine beraat kararı!

Fassade des Land- und Amtsgerichts Düsseldorf

Yargı "operasyonel olarak kör" hale geldiğinde ne olur?

Makalemizin başlığı zaten "sonucu" öngörmektedir. Kendisine 3.600,00 Avro para cezası verilen müvekkilimiz, bizim yardımımızla beraat etmiştir.

 

Bizim için asıl soru, işin bu noktaya nasıl gelebildiği.

 

I. Ne olmuştu? 

Düsseldorf savcılığının talebi üzerine, Düsseldorf Yerel Mahkemesi 13 Kasım 2023 tarihinde sanığa 3.600,00 Euro para cezası verilmesine karar vermiştir.

Bunun arka planında, savcılığın sanığı 2022'den itibaren vatandaşlığa kabul başvurusu vesilesiyle yalan beyanda bulunmakla suçlaması yatmaktadır.

Suçlama, Alman Vatandaşlık Yasası'nın (StAG) 42. maddesi uyarınca "hileli vatandaşlığa alma" idi.

Madde 42 StAG'de şöyle belirtilmektedir:

Kendisi ya da bir başkası için vatandaşlığa kabul elde etmek amacıyla, vatandaşlığa kabul için temel gereklilikler hakkında yanlış ya da eksik bilgi veren ya da kullanan herkes hakkında beş yılı aşmayan hapis cezası ya da para cezası uygulanır.

Sanık, bu ceza kararına karşı - başlangıçta tek başına - usulüne uygun olarak ve süresinde temyiz başvurusunda bulunmuştur. Einspruch ein.

Davalı daha sonra Düsseldorf hukuk büromuzla temasa geçti ve savunması için bizi görevlendirdi.

 

II. Soruşturma dosyalarına erişim

Soruşturma dosyalarının incelenmesinin ardından aşağıdaki hususlar ortaya çıkmıştır:

Söz konusu vatandaşlığa kabul başvurusunun son sayfasında Madde 42 StAG uyarınca cezai sorumluluğa ilişkin bir talimat yer almaktadır.

Bu talimatın altında, vatandaşlığa kabul başvuru sahibinin adını imzalayarak ve yer ve tarih belirterek verilen bilgilerin doğruluğunu onaylaması gereken bir metin alanı bulunmaktadır.

Ayrıca, imza alanı tasarımda vurgulanan aşağıdaki notu içermektedir:

„(Lütfen sadece başvuruyu verirken imzalayın)“

Fotoğraftan da görülebileceği gibi, bu metin alanı müvekkilimizin durumunda tamamen boş kalmıştır.

 

III. Eksik imzanın hukuki önemi

Hukuki açıdan bakıldığında, kayıp imzanın birçok açıdan önemli bir önemi vardır.

 

1. Yanlış bilgi vermek ya da kullanmak?

Madde 42 StAG'nin nesnel gerçekleri göz önünde bulundurulduğunda, vatandaşlığa kabul başvurusunda bulunan kişinin ihtilaflı başvuru belgesini imzalamaması halinde "bilgi sağlamak veya kullanmaktan" söz etmenin mümkün olup olmadığı şüphelidir.

Hukukçu olmayan bir kişi imza alanında yukarıda belirtilen notu okursa, bir başvurunun en erken vatandaşlığa kabul başvurusu imzalandığında yapılmış sayılabileceğini makul bir şekilde varsaymalıdır.

Bu durum, başvurunun yalnızca "teslim edildiğinde" imzalanması gerektiği yönündeki bildirimin ters sonucundan kaynaklanmaktadır. Başvurunun imzalanmaması halinde, makul bir vatandaşlığa kabul başvuru sahibinin bakış açısından, başvurunun yapılmadığı kabul edilir.

 

2. gizleme niyetinin olmaması

Vatandaşlığa kabul başvurusunda bulunan bir kişinin, verdiği bilgilerin doğruluğunu kendi imzasıyla teyit etmeksizin vatandaşlığa kabul başvurusunda yanlış bilgi verdiği varsayıldığında, hukuki açıdan dolandırıcılık kastından söz edilemez.

Dış ilişkide beyanlarının doğruluğunu beyan etmeyen bir vatandaşlığa kabul başvurusu sahibinin vatandaşlığa kabulde "hile" yapmak istediği varsayılamaz.

 

3. suçluluk duygusunun olmaması

Madde 42 StAG'nin gerekliliklerinin varlığına bakılmaksızın, potansiyel bir vatandaşlığa kabul başvurusu sahibinin cezai sorumluluğu, kişisel kınanabilirlik (suçluluk) nedeniyle başarısız olmalıdır.

Alman Ceza Kanunu'nun (Verbotsirrtum) 17. maddesine göre, bir suçlu, suçu işlerken yanlış yapma içgüdüsünden yoksun ise suçsuzdur.

Basitçe ifade etmek gerekirse, bir suçlunun yanlış yaptığının farkında olmaması halinde cezalandırılamayacağı anlamına gelir.

Ortalama bir vatandaşlığa kabul başvurusu sahibinin, StAG'ın 42. maddesindeki cezai hükümden haberdar olduğu varsayılamaz. Madde 42 StAG, birçok avukat tarafından bile bilinmeyen özel bir konudur.

Vatandaşlığa kabul için başvuranlar, başvuru formunu imzalayarak cezai sorumluluğa ilişkin bilgileri dikkate aldıklarını teyit etmiş olurlar.

Böyle bir imzanın eksik olması halinde, vatandaşlığa kabul başvurusunda bulunan kişi Madde 42 StAG'ın cezai hükmünden açıkça haberdar olmakla suçlanamaz.

 

4. ihmal için cezai sorumluluk yoktur

Mevcut davada, StAG'ın 42. maddesi uyarınca taksirli bir suçtan söz edilemez. StAG'ın 42. maddesinin cezai hükmü tamamen kasıtlı suç. Yasa koyucu, yanlış bilgilerin ihmalkar bir şekilde verilmesini veya kullanılmasını açıkça suç saymamaktadır.

 

5. suça teşebbüs yok

Ayrıca, suça teşebbüs de söz konusu değildir. Bir suç söz konusu olduğunda, bu durum ancak kanunun açıkça teşebbüsün cezalandırılabileceğini öngörmesi halinde dikkate alınır ( Madde 23 (1) HS.2 StGB).

Ancak StAG hiçbir noktada böyle bir düzenleme yapmamaktadır.

 

IV. İyi bir ceza savunma avukatı nasıl olmalıdır?

Mevcut davada müvekkilimiz, bu hususu savcılığa ve sorumlu hâkime iletmemizin ardından 22 Nisan 2024 tarihli duruşmada beraat etmiştir.

Düsseldorf savcılığındaki sorumlu memur ve ceza kararını veren hakim, bu gerçeği fark edemeyecek kadar "operasyonel körlüğe" sahipti.

Her sanık veya davalıya, durum ilgili kişi açısından umutsuz görünse bile, yalnızca hukuki tavsiye ve temsil almasını tavsiye edebiliriz.

Bu dava, hukuki bir "kelime oyununun" ceza yargılamasının tüm seyrini nasıl değiştirebileceğinin bir örneğidir. Görünüşte "kaybedilmiş" bir ceza davası beraatle sonuçlanabilir.

Kural olarak, bir savunma avukatı ancak soruşturma dosyalarını inceledikten sonra bir "şans" olup olmadığına karar verebilir.

 

V. Sonuç

Düsseldorf hukuk büromuz Topuz Law, ceza hukuku alanında birinci sınıf hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Önceki başarılarımız ceza savunması alanında bizi tekrar tekrar teyit etmektedir.

Ceza yargılamasının hangi aşamasında olursa olsun, her bir davada hukuki temsilin başarı olasılığını inceliyor ve gerekirse tüm süreçlerde size eşlik ediyoruz.

İletişim formumuzu kullanarak bize istediğiniz zaman mesaj gönderebilirsiniz. Alternatif olarak info@topuz-law.de adresine e-posta gönderebilir veya +49 211 43637831 numaralı telefondan ofisimizi arayabilirsiniz. Sekreterimiz çalışma saatlerimiz içinde telefonunuza cevap verecektir. Genellikle 24 saat içinde bizden bir yanıt alırsınız.

Tolga Topuz
Avukat

Topuz Law – Düsseldorf Hukuk Bürosu –

Size yardımcı olalım!

Yardıma ihtiyacınız olursa, lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Mümkün olan en kısa sürede size geri döneceğiz. Acil yardıma ihtiyacınız varsa, lütfen aşağıdaki numarayı arayınız:

Tel : +49 211 43637831

info@topuz-law.de +49 211 94259339 Mo – Fr 07:30-19:00

 

tr_TR