+49 211 43637831
·
+49 211 94259339
·
info@topuz-law.de
·
Mo - Fr 07:30-19:00
İletişim

GTC'de sabit oranlı ücret -Etkili?

GTC'de sabit ücret

-Etkili mi?

Bazı okuyucular, sabit oranlı ücretler konusunda daha önce deneyim sahibi olmuş olabilir. Bir faturayı zamanında ödememek, cari hesabınızda yeterli para olmaması ya da kiralık bir arabayı çok hızlı kullanmak gibi. Birçok şirket, ilgili işlemlerin "karşılığını" almak için sabit oranlı ücretlere başvurmaktadır.

Ancak, genel hüküm ve koşullarda veya fiyat listelerinde yer alan bu sabit oranların çoğu geçersizdir.

Mağdurlar çoğu zaman kendilerinden talep edilen işlem ücretlerini kabul etmekte ve maddi hukuk kapsamında buna hakları olmamasına rağmen ödemektedirler. Bu durumdan etkilenenlerin bir kısmı, her halükarda "kötülük" için kendilerinin "suçlu" olduğuna inanmaktadır. Diğerleri ise, ne de olsa genel hüküm ve koşullarda belirtildiği üzere, ödeme yapmanın yasal bir zorunluluk olduğunu varsaymaktadır. Bazılarının ise şüpheleri vardır, ancak "çaba sarf etmekten" kaçınırlar ve ödeme yaparlar.

Aşağıdaki makale, genel hüküm ve koşullarda görülen yaygın sabit oranlı ücretlere genel bir bakış sağlamayı amaçlamaktadır. Ayrıca, bir sabit ücretin hangi koşullar altında geçerli olduğu da gösterilecektir.

Detaylı olarak:

I. Sabit oranlı ücretler nedir?

"Sabit ücret", sözleşme ortağı tarafından belirli eylemler için tahsil edilen önceden belirlenmiş bir miktar paradan başka bir şey değildir. Bunun klasik bir örneği "sabit oranlı hatırlatma ücreti" olarak adlandırılan ücrettir. Bir borçlunun sözleşme ilişkisinden doğan bir ödeme yükümlülüğünü kasıtlı olarak veya ihmali nedeniyle yerine getirmemesi halinde, alacaklı genellikle bir hatırlatma gönderir. Bu durumda diğer sözleşme ortağının (borçlu) bu hatırlatma için önceden belirlenmiş olan bir miktar para ödemesi gerekir.

Geri dönen otomatik ödemelerle bağlantılı sabit ücretler de çok yaygındır. Bir alacağın borçlusu, cari hesaptan borçlu olunan tutarı tahsil etmek için alacaklıya bir otomatik ödeme talimatı vermişse, cari hesapta yeterli para olmadığı için borçlandırma başarısız olabilir. Bu durumda, şirketler genellikle başka bir otomatik ödeme girişimi yapmak için belirli bir miktar paranın ödenmesini isterler.

Araç kiralama sözleşmeleriyle bağlantılı olarak "işlem ücretleri" de yaygındır. Ticari araç kiralama şirketi, kiracının bir trafik suçu işlemesi durumunda önceden belirlenmiş bir miktar para alır ve bunun sonucunda kiracının verilerinin düzenleyici makamlara teslim edilmesi gerekir. İşlem ücretinin yetkililer tarafından kesilen para cezası kadar, hatta bazen daha yüksek olması nadir değildir.

II. Sabit ücretin etkinliği

1. normatif başlangıç noktası

Madde 309 No. 5 BGB, sabit oranlı bir ücretin geçerliliğinin değerlendirilmesinde belirleyici bir rol oynamaktadır.

Orada diyor ki:

Madde 309 Değer opsiyonu olmayan klozların yasaklanması

Yasal hükümlerden sapmaya izin verildiği ölçüde bile, genel hüküm ve koşullarda etkisizdir

5. (Götürü tazminat talepleri)

Aşağıdaki hallerde, kullanıcının tazminat veya değer kaybı için götürü bir tazminat talebinin kabul edilmesi

a)
götürü meblağın, olayların olağan seyrine veya genellikle meydana gelen değer azalmasına göre düzenlenmiş durumlarda beklenebilecek zararı aşması veya
b)
sözleşmenin diğer tarafının, zararın veya değer azalmasının hiç meydana gelmediğini veya götürü bedelden önemli ölçüde daha düşük olduğunu kanıtlamasına açıkça izin verilmez;

Madde 309 No. 5 BGB'de listelenen alternatiflerden birinin geçerli olması halinde, ilgili GŞK maddesi bir bütün olarak geçersizdir. Maddenin geçerliliğini korumak için, örneğin sadece makul bir ücret ödenmesi gerekecek şekilde bir indirim yapılmaz (BGB Madde 306).

2. Madde 309 No. 5 BGB'nin uygulanabilirliği

Madde 309 Alman Medeni Kanunu (BGB) sadece bir girişimci tarafından (BGB Madde 14) bir tüketiciyle (BGB Madde 13) ilgili olarak kullanılan bir maddeyle ilgiliyse, genel hüküm ve koşulların yargısal denetimi bağlamında doğrudan uygulanabilir.

Ticari hukuki işlemlerde, yani girişimciler arasındaki sözleşmelerde, standart dolaylı olarak uygulanır. Madde 307 BGB uyarınca içerik incelemesinin bir parçası olarak, Madde 309 No. 5 BGB'den kaynaklanan değerlendirme dikkate alınır. Buradan, ticari hukuki işlemlerde dahi bir girişimcinin yalnızca ortalama zarara veya ortalama değer azalmasına dayanan sabit oranlı ücretleri kabul etmesi gerektiği sonucu çıkmaktadır.

3. Madde 309 No. 5 lit. a) BGB gereklilikleri

Sabit oranlı bir ücret, diğer hususların yanı sıra, olayların normal seyrinde beklenebilecek zararı veya değerdeki olağan azalmayı aşıyorsa etkisizdir.

Bu konuda çok sayıda içtihat bulunmaktadır.

Sabit oranlı hatırlatma ücretleri örneğini kullanarak, aşağıdaki sabit oranlı tutarlar geçmişte mahkemeler tarafından geçersiz ilan edilmiştir:

 • EUR/Dm 30,00;
 • EUR 10,00;
 • EUR 9,95;
 • EUR 9,00;
 • DM 7,00;
 • EUR 6,50;
 • EUR 5,95;
 • EUR 5,00;
 • EUR 3,00;
 • EUR 2,80;
 • EUR 2,50.

İade borç senetlerine ilişkin sabit oranlı ücretlere ilişkin içtihat da benzer bir tablo ortaya koymaktadır. Aşağıdaki tutarlar bu bağlamda mahkemeler tarafından geçersiz ilan edilmiştir:

 • DM/EUR 50,00;
 • EUR 20,95;
 • EUR 19,95;
 • EUR 15,00;
 • EUR 13,00;
 • EUR, 12,00;
 • EUR, 10,00;
 • EUR 9,60;
 • EUR 9,00;
 • EUR 8,90;
 • EUR 8,50;
 • EUR 7,45;
 • EUR 7,30;
 • EUR 7,00;
 • EUR 6,95;
 • EUR 6,00;
 • EUR 5,00;
 • EUR 4,59;
 • EUR 4,50.

İçtihat hukukuna genel bakış, mahkemelerin sabit oranlı ücretleri maddi hukuka göre ölçmek söz konusu olduğunda son derece katı bir standart uyguladığını açıkça göstermektedir.

4. Madde 309 No. 5 lit. b) BGB gereklilikleri

Sabit oranlı bir ücret, sözleşmenin diğer tarafına hiçbir zararın veya değer azalmasının meydana gelmediğini veya sabit orandan önemli ölçüde daha az olduğunu kanıtlama imkanı açıkça vermiyorsa, Madde 309 No. 5 lit. b) BGB uyarınca da geçersizdir.

Madde 309 No. 5 lit. b) BGB uyarınca yetkilendirme açıkça ve ilgili maddeyle doğrudan bağlantılı olarak yapılmalıdır. Bir dipnotta veya başka bir maddede yapılan atıf kabul edilemez ve tüm maddenin geçersizliğine yol açar.

Madde, ilgili sabit oranın miktarına ilişkin ayrı bir fiyat listesine veya benzer bir belgeye atıfta bulunuyorsa, karşı kanıt yetkisinin de burada yer alması gerekir.

III. Gerçek yasal uygulama

Mahkemelerin katı tutumunun aksine, sabit oranlı ücretler son derece fazla sayıda genel hüküm ve koşulda yer almaktadır. Bu da doğal olarak bunun neden böyle olduğu sorusunu akla getirmektedir. Cevap basittir.

Birçok girişimci, etkisiz olduklarının farkında olmalarına rağmen, diğer sözleşme tarafının itiraz etmeyeceği umuduyla bu tür ücret maddelerini genel hüküm ve koşullarına dahil etmektedir.

Girişimcinin bakış açısından basit bir maliyet-fayda hesaplaması.

Çeşitli nedenlerden dolayı (yukarıya bakınız), etkilenen tarafların çoğu etkisiz sabit oranlı ücretlere karşı kendilerini savunmamaktadır. Sonuç olarak, böyle bir klozun kullanıcısı faturayı ödemek zorunda kalmaktadır. Klozun geçersizliğini ileri sürenler genellikle sözde bir iyi niyet göstergesi olarak ilgili ücretten feragat ederler. Bir girişimci olarak, etkisiz GŞK hükümleri nedeniyle tüketici koruma kuruluşları veya rakipler tarafından bir ücret karşılığında uyarılma riski de vardır. Ancak bu "risk" bile çoğu kullanıcıyı caydırmıyor gibi görünüyor.

IV. Sonuç

Herkese sadece sabit oranlı ücretleri düşünmeden kabul etmemelerini ve herhangi bir ödeme yapmamalarını tavsiye edebiliriz. Münferit durumlarda, bir avukat her zaman ilgili GTC maddesini kontrol etmeli ve görüş bildirmelidir. Deneyimlerimiz bize bunun birçok durumda faydalı olacağını göstermektedir.

Tolga Topuz
Avukat

Aralık 2023 - Düsseldorf -

Size yardımcı olalım!

Yardıma ihtiyacınız olursa, lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Mümkün olan en kısa sürede size geri döneceğiz. Acil yardıma ihtiyacınız varsa, lütfen aşağıdaki numarayı arayınız:

Tel : +49 211 43637831

info@topuz-law.de +49 211 94259339 Mo – Fr 07:30-19:00

 

tr_TR